Østre Toten kommune

Vaktmester

Vaktmester 100% fast stilling

 

 

Arbeidssted
Bygg og eiendom er en avdeling innenfor Østre Toten kommune som har ansvar for å forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle kommunens bygg og eiendommer. Avdelingen har også ansvaret for kommunale veger og drift av kommunens hjelpemiddellager.

Vi har nå ledig en 100 % fast stilling som vaktmester. Vi kan tilby en interessant og selvstendig jobb innenfor en avdeling med fokus på utvikling.

Om stillingen
Vaktmestertjenesten drifter og vedlikeholder kommunens bygningsmasse, og er en viktig servicefunksjon for brukere av bygg. Arbeidssted vil kunne variere, den som ansettes vil også kunne regne med andre oppgaver innenfor Bygg og eiendom sitt ansvarsområde.


Hovedarbeidsoppgaver for stillingen:
• Drift og vedlikehold av kommunale bygg med tilhørende uteanlegg
• Serviceoppgaver for objektenes brukere (skole, omsorg med flere)

Krav til søker
Formelle krav:
• Relevant fagbrev, gjerne byggdrifter
• Politiattest


Ønskede kvalifikasjoner
Tidligere praksis:
• Praktisk kjennskap til drift og vedlikehold av bygg og/eller tekniske installasjoner
• Erfaring med bruk av praktisk data/IKT, gjerne drift/vedlikeholdssystemer
• Fagarbeider innenfor yrkesfagene byggdrifter, bygg, elektro, teknologi og industrifagene

Vi ønsker oss en kollega som har:
• Evne til å detektere, løse og gjennomføre arbeidsoppgaver selvstendig
• Kunne utføre pålagte oppdrag
• Gode samarbeidsevner
• Fokus på god service
• God fysikk
• God fremstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig
• Evne til vise innsats og resultater

Bilordning:
• Du må kunne disponere bil med hengerfeste og inneha sertifikat klasse BE
• Eventuelt stiller arbeidsgiver bil til disposisjon i arbeidstiden

Personlige egenskaper: Ved ansettelse vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. 

Vi kan tilby
Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle
arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Søknad sendes
Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside
www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger
du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes
begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning
ikke kan tas til følge.

Velg en avdeling fra listen for å komme videre til søknadsskjemaet

Del på:

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

08.10.2021

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Bygg og eiendom