Østre Toten kommune Barnehagene

Korttidsvikar i barnehage 2021

Fakta om stillingen

Vi søker etter personer som på kort varsel kan vikariere i barnehagene ved fravær, sykdomsfravær o.l.
Barnehagene tar direkte kontakt hvis det blir aktuelt å tilby et vikariat.

Kvalifikasjoner

Det kreves ingen formell kompetanse for å søke, men det vil være en fordel med utdanning som barne- og ungdomsarbeider.
Personer med et annet førstespråk enn norsk, må ha avlagt norskprøve. I tillegg må du ha oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig fremstilling og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunkasjon.

Det stilles krav om levert og godkjent politiattest for å bli akseptert som vikar.
Godkjent politiattest kan ikke være eldre enn 3 måneder ved tiltredelse i stillingen.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Personlige egenskaper

Positiv, løsningsorientert, autoritativ voksen, beherske norsk språk, engasjert, leken, og genuint opptatt av barnas lek og barnas beste

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

Vi er opptatt av holdningsskapende arbeid og har et faglig og sosialt godt miljø.
Hos oss får du en interessant og utviklende jobb i et hektisk, men positivt og godt arbeidsmiljø.

Stillingen lønnes i henhold til tariffavtale, avhengig av ansiennitet.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

Annet

Vi ber om at elektronisk søknad registreres på vår hjemmeside

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel, men må leveres senest ved tiltredelse for fastsetting av lønn.
Den som tilsettes må fremlegge gyldig politiattest og egenerklæring i forhold til tuberkulinstatus.

Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om at du begrunner hvorfor. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25.
Vi gjør oppmerksom på at søknaden din kan bli gjort offentlig selv om du har anmodet om å ikke bli ført opp på søkerlisten. 

 

Del på:

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.12.2021

Tiltredelse:

Fortløpende

Arbeidssted:

p.t ulike barnehager

Kontaktpersoner:

Beate Aschim

tlf: +47 61163784

mob: +47 91885550

Elin Stensrud Sveum

mob: +47 91333791

Gunn Irene Ødegårdstuen

tlf: +47 96226051

Hilde K. Flattum

tlf: +47 98813360

mob: +47 46853182

Kjersti

mob: +47 91881423

Tone Wangen Oweren

mob: +47 91850782

Toril Walby Van Dijk

tlf: +47 40227488

Adresse:

0000