Østre Toten kommune Skole

Fagarbeidere og assistenter i grunnskolen 2022/2023

Arbeidssted
Østre Toten kommune har 9 kommunale skoler - 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Nærmere opplysninger om hver
skole finnes på hjemmesiden www.ostre-toten.kommune.no

Fakta om stillingen
Vikariater av varierende varighet og størrelse i skole og SFO. Vi trenger vikarer for våre fast tilsatte barne- og
ungdomsarbeidere og assistenter ved kortere og lengre fravær.


Krav til søker
Det er ønskelig med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.
- Positivitet
- Faglig engasjement
- Fleksibilitet
- Gode samarbeidsevne

Politiattest påkrevd.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi kan tilby
Vi har meningsfulle  arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Søknad sendes
Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside
www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger
du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26.
Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet
Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes
begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning
ikke kan tas til følge.

 

Del på:

Referansenr:

22/248

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.12.2022

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Grunnskolene i Østre Toten kommune

Adresse:

Rådhusgata 20 0000 Lena