Tilrettelagte tjenester

Miljøterapeut 2 x 100 % faste stillinger

Østre Toten kommune har ca. 15 000 innbyggere og er den 9.største kommunen målt i folketall i Innlandet fylke. Administrasjonssenteret i kommunen finner man på Lena. Det er relativt korte avstander til Mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar, og bare en times kjøretur til Gardermoen. Av dette er slagordet «Tett nok ved og langt nok unna» blitt til. Som arbeidsplass tilbyr vi utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Mer om oss på www.ostre-toten.kommune.no

Arbeidssted: 

Helse, omsorg og velferdssektoren i Østre Toten kommune er inne i en periode med rivende utvikling, spennende utviklingsløp, digitalisering i og av tjenestene og utfordrende omstillinger som gjør at vi lærer noe nytt hver dag. Vi har en politisk vedtatt strategi for utvikling av tjenestene i et langsiktig perspektiv, Ny velferd 2040. Denne er godt forankret både politisk og administrativt og setter retning for prioriteringer og utviklingsarbeidet. 

Vestbygda er en døgnbemannet bolig med 18 leiligheter i tilrettelagte tjenester som er et tjenesteområde bestående av fire enheter. Vi yter tjenester til unge og voksne personer med funksjonsnedsettelser fra lavt til omfattende bistandsbehov. Vi har dyktige og erfarne ansatte hvor målrettet miljøarbeid er en sentral del av tilbudet som gis i tilknytning til brukers bolig og/eller aktivitetstilbud og for at den enkelte bruker skal kunne mestre hverdagslivet.

Fakta om stillingen: 

 2 x 100 % stilling som miljøterapeut

Stillingene er for tiden i turnus med i gjennomsnitt arbeid hver 3.helg og kan bli endret senere. Kommunen har et pågående prosjekt på alternative arbeidstidsordninger med blant annet fokus på heltidskultur, og det kan i den forbindelse være aktuelt med langvakter på 12,5 timer knyttet til stillingene. Det kan bli endringer i stillingens ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp tjenesteutøvelse etter vedtak, herunder helsehjelp i hjemmet og/eller praktisk bistand og opplæring/veiledning

 • Målrettet miljøarbeid, dokumentasjon og journalarbeid

 • Primærkontaktansvar kan være aktuelt.

 • Delta i tverrfaglig veiledning og samarbeid, ansvarsgrupper og samarbeidsmøter

 • Medvirke til brukerstyring og brukermedvirkning, og samarbeid med pårørende og verger

Kvalifikasjoner:

 • Formell utdanning: Relevant 3-årig høgskoleutdanning, fortrinnsvis vernepleier, men også andre helse/sosialfaglige og pedagogiske utdanningsretninger er aktuelle
 • Relevant arbeidserfaring fra målrettet miljøarbeid

 • Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god fremstillingsevne

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Ønskelig med:

 • Du er samarbeidsorientert og har gode kommunikasjonsevner

 • Du må kunne takle atferdsutfordringer, faglige utfordringer, er fleksibel og omstillingsdyktig

 • Du er opptatt av faglig utvikling, ser helhet og bidrar til kvalitet i tjenesten

 • Du er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø

 • Førerkort kl.B

 • Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Politiattest påkrevd.

Vi tilbyr:

 • En tjeneste i endring med spennende utfordringer 

 • Gode muligheter til faglig utvikling

 • Trivelig arbeidsmiljø 

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har spennende, meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

 

Del på:

Referansenr:

22/2541

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

03.10.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

p.t Vestbygda

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusgata 20 2850 Lena